Klub Karate Koryukan Świdwin otrzymał dotację od Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu KLUB 2017
Wysokość dotacji wynosi 10.000 zł.

Głównymi celami programu są
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego –klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Środki finansowe z dotacji zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i wynagrodzenie instruktorów.

W ramach otrzymanej dotacji KK Koryukan zakupił następujący sprzęt sportowy o wartości 4000 zł.:
- miecze piankowe kodachi
- kaski ochronne
- tarcze treningowe łapy trenera
- matę treningową
- rękawice treningowe